Algemene beschouwingen 2017

Algemene beschouwingen
In de bijlage onze algemene beschouwingen van donderdag 6 juli 2017 en onze aanvullende moties welke wij hebben ingediend.
Met vriendelijke groet,
Urker Gereformeerde Partij