Ontstaan

Nieuwe naam voor Hakvoort – Woord

URK, 12 juli 2016 – De Urker raadsfractie Hakvoort-Woord is eruit: zij heet voortaan de Urker Gereformeerde Partij.

Na bijna 2 jaar van afwachten, gesprekken met de landelijke en plaatselijke SGP is de tijd rijp voor de mannen van fractie Hakvoort-Woord. De officiële oprichting en naamgeving van hun nieuwe politieke partij. We hebben dit niet gezocht, niet gewild maar het is ons overkomen.

Graag wilden wij verzoening met de plaatselijke SGP fractie. We hebben tientallen gesprekken gevoerd met bestuur en fractie. Helaas zonder het gewenste resultaat. Wij moesten ons principe laten vallen en dat kan en mag niet is onze overtuiging. Bovendien was het in strijdt met de Wet.

De heren Hakvoort en Woord werden op zaterdagmorgen 29 november 2014 door een nipte meerderheid van de SGP fractie uit de partij gezet vanwege het niet beschikbaar stellen van hun privé mails aan een particulier recherchebureau. Van toen af aan hebben we alles gedaan om de hereniging te zoeken, helaas zonder resultaat. Inmiddels heeft de SGP fractie afgelopen donderdag 7 juli 2016 een nieuw commissielid beëdigd in de persoon van Rien Bogerd. Voor ons is duidelijk dat er dus geen plaats meer voor ons is binnen de plaatselijke SGP fractie vandaar dat we ons genoodzaakt zien een eigen politieke partij op te richten. Urker Gereformeerde Partij is de naam. Hiermee willen wij onze identiteit en beginselen naar voren brengen. We staan in de gereformeerde traditie en willen politiek bedrijven vanuit onze geloofsovertuiging.

De naam is bedacht door middel van een wedstrijd die eerder dit jaar is uitgeschreven door de heren Hakvoort en Woord. Er kwamen 83 inzendingen binnen. De winnende naam is ingeleverd door SGP’er Hans Knapen uit Kootwijkerbroek. De naam geeft precies aan waar wij voor staan. Plaatselijke partij met een Gereformeerd karakter, zoals de SGP zou moeten zijn. Vandaar de naam Gereformeerd in het midden omdat dat onze basis is. Gods woord als leidraad in ons leven en politieke handelen.

Politieke meedenkers gezocht!

Zoals u wellicht weet zijn wij om een principieel standpunt de SGP- fractie uitgezet. Wij wensten de privacy van derden ten alle tijde te beschermen en de vooral de Nederlandse wet te gehoorzamen. Nadat de SGP fractie niet wenste te verzoenen en Rien Bogerd als nieuw commissielid beëdigd is hebben wij onze partij bij de notaris officieel opgericht. U begrijpt dat raadslid een verantwoordelijk ambt is. Immers de gemeenteraad is het hoogste bestuurlijke orgaan in ons dorp. Vele onderwerpen passeren de revue. Uiteraard beschikken wij niet over alle kennis en zijn daarom op zoek naar personen die ons op bepaalde onderwerpen kunnen en willen adviseren. In de praktijk betekent dit dat u bij bepaalde onderwerpen om advies wordt gevraagd om zo gezamenlijk onze mooie gemeenschap te mogen dienen.

Dus wilt u politieke actief zijn en de gemeenschap dienen? Mail dan uw interesse naar hakvoort.jan@kpnplanet.nl of willardwoord@gmail.com o.v.v. uw vakgebied en interesses. Indien gewenst blijft uw naam vertrouwelijk.

Met vriendelijke groet,

Urker Gereformeerde Partij

Jan Hakvoort (0527-613834)
Willard Woord (06-10566139)