ANBI

ANBI
Gepubliceerd op dinsdag 5 december 2017

Onderstaand zijn de gegevens gepubliceerd zoals door de Belastingdienst vereist voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Algemene gegevens:

Naam instelling: Urker Gereformeerde Partij
Ook bekend als: UGP-Urk
Websiteadres: http://www.ugp-urk.nl
ANBI / begindatum: /////////////
Fiscaal nummer / RSIN: 85656184
Adres Harderbank 16
Postcode: 8321 RP
Vestigingsplaats: Urk
E-mail: fractie@ugp-urk.nl


Doelstelling / Visie
De doelstellingen en de visie van de partij zijn te vinden in de statuten. Klik hier om de statuten van onze plaatselijke kiesvereniging te downloaden.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Urker Gereformeerde Partij vindt u hier.

Samenstelling bestuur
De namen en functies van de bestuurders zijn te vinden op deze website. Klik hier voor de pagina bestuur.

Beloningsbeleid
De plaatselijke kiesvereniging heeft geen personeel. Bestuursleden ontvangen geen beloning, alleen (indien nodig en gepast) een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Verslag activiteiten
De uitgeoefende activiteiten zijn beschreven in het jaarverslag. Klik hier voor het algemene jaarverslag over 2016.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording is terug te vinden in het financiële jaarverslag. Klik hier voor de jaarrekening over 2016 en de begroting voor 2017.