Ingelaste Raadsvergadering 13-3-2017

Ingelaste Raadsvergadering 13-3-2017

Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) (Buitendijkse haven Urk)

Bijdrage Urker Gereformeerde Partij 

Voorzitter,

We lezen in de brief (d.d. 1 december 2016, kenmerk: 2016.07896) van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk aan de provincie Flevoland het volgende:

In het Urkerland d.d. 9 maart 2017 meldt de gemeente Urk “We krijgen wat we graag wilden”. Voorzitter: hoe moeten wij dit rijmen? We kunnen ons herinneren dat we onder aanvoering van onze raadsnestor de brief aan de provincie vooral iets leesbaarder hebben gemaakt, zodat er geen enkele ruis kan ontstaan.

Voorzitter, kunt u duidelijkheid geven?

Als gemeenteraad hebben we op 3 november 2016 een werkbezoek gebracht onder leiding van Directeur Harm Post van Groningen Seaports. Het was zeer interessant en we zagen hoeveel geld er voor de gemeenschap verdient werd. We vernamen dat  De Eemshaven  de wind in de zeilen had gekregen en heeft zich ontwikkelt  tot een economische motor voor de regio en het hele Noorden. Dit betekent een sterke impuls voor de economische structuur van het gebied met een gunstige invloed op de werkgelegenheid, aldus onze aantekeningen die wij op 3 november 2016 gemaakt hadden. Zelf hadden wij graag gezien dat de verantwoordelijke wethouder ook de exploitatie had geregeld voor de buitendijkse haven zoals hij had geschreven in de brief van 1 december 2016 i.p.v. te melden “We krijgen wat we graag wilden” terwijl de exploitatie niet gelukt is. Bij de exploitatie hadden wij als gemeente ook nog wat kunnen verdienen, zodat uiteindelijk misschien de OZB belasting iets lager zou kunnen voor onze bevolking.

Wij hebben kunnen constateren dat de ingebrachte zienswijze van ons college geen goed heeft gedaan bij de provincie en bij onze ondernemers. Er was duidelijk sprake van een vertrouwensbreuk na het indienen van de eerste zienswijze door het college. Met de zienswijze heeft ons college de afspraken geschonden waar ze notabene eerst een handtekening onder hebben gezet. De handtekening werd door onze wethouder op 1 september 2016 gezet in de samenwerkingsovereenkomst.

In de samenwerkingsovereenkomst hebben zij er al voor getekend dat ze eigenlijk geen zienswijzen zullen indienen (proces mag niet vertraagd worden en dat doe je met zienswijzen) en dat er geen concurrerende werkzaamheden als op- en overslag mogen plaatsvinden in de MSNF. Vind je het logisch dat er een vertrouwensbreuk was als Urk zich niet aan de getekende overeenkomst wil houden met als gevolg dat Urk vanaf dat moment niet meer aan de vergadertafel zat? Daarnaast was de gemeente Urk voor onze ondernemers een behoorlijk “afbreuk risico” aan het worden. Heeft u dat als college wel voldoende gerealiseerd? De zienswijze die wij als gemeenteraad hebben ingediend en die werd voorgelezen door raadsnestor Albert Woord was gelukkig veel positiever. Helaas was het kwaad toen al geschied.

 Voorzitter, we zijn verdrietig door het optreden van onze gemeente, Niet dankzij ons college zijn we waar we nu staan!, maar wij als Urker Gereformeerde Partij zijn dankbaar dat vooral onze ondernemers en onze provincie zich ontzettend hebben ingezet zodat de haven gerealiseerd kan worden.

Onze ondernemers die de gesprekken omtrent de buitendijkse haven hebben gevoerd ontvangen van ons een groot compliment en willen wij bedanken voor hun enorme inzet en vooral doorzettingsvermogen. Helaas zat de gemeente Urk op die cruciale momenten niet aan tafel is ons door de ondernemers diverse keren gemeld. Wij hebben als Urker Gereformeerde Partij altijd gezegd dat we als gemeente Urk aan tafel moeten zitten anders wordt er over je gepraat i.p.v. dat we zelf de regie kunnen houden.

De Urker Gereformeerde Partij staat er positief tegenover dat de gemeente Urk deelneemt aan het consortium.

Wel missen wij als Urker Gereformeerde Partij een duidelijke visie van onze gemeente en willen benadrukken dat Urk onze ondernemers niet moet afremmen en vooral geen afbreukrisico moet veroorzaken. Onze ondernemers willen VOORUIT en moeten niet door allerlei bureaucratisch geneuzel geremd worden. Dat willen we ons college nog graag meegeven. Wij willen als Urker Gereformeerde Partij ook niet allerlei dure consultants die vaak een eigen belang hebben.

Ik dank u, 

Met vriendelijke groet,

Urker Gereformeerde Partij
Jan Hakvoort, voorzitter
Willard Woord, secretaris

Bijlage 1: zienswijzen college tegen inpassingsplan bd haven
Bijlage 2: samenwerkingsovereenkomst 1 september 2016
Bijlage 3: brief aan provincie 1-12-16