Verantwoording fractie Hakvoort – Woord

Verantwoording fractie Hakvoort-Woord (pdf-formaat)

Achtergrond:

Eind 2014 zijn wij de plaatselijke SGP uitgezet omdat wij niet wilden meewerken met een onrechtmatig onderzoek in onze privé mailboxen. Dit om de privacy van derde te garanderen. Zie hieronder en in de bijlage aanvullende informatie. Uiteraard zijn wij ook bereidt om in een persoonlijk gesprek u verder te informeren en toe te lichten. 

Het doet ons pijn en vooral verdriet dat er geen verzoening mogelijk is omdat de SGP fractie niet verder met ons wil i.v.m. hun eigen belangen.

We zijn door de SGP fractie onder druk gezet om onvoorwaardelijk mee te werken met een onderzoek. Binnen de SGP fractie was er geen respect voor ons principe en dat bij een principiële partij... Onze burgemeester heeft gezegd dat het onderzoek vrijwillig was, maar de SGP fractie drukte het onderzoek door terwijl onze burgemeester graag wilde stoppen toen hij inzag dat het onderzoek onrechtmatig was. 

In eerste instantie bood het plaatselijk SGP bestuur ruimte voor ons principe. Later is een nipte meerderheid gedraaid op een ZOGENAAMD advies van het hoofdbestuur van de SGP. Wij hebben vele malen aan toenmalig voorzitter L. van der Zwan het zogenaamde advies van het hoofdbestuur van de SGP gevraagd, maar tot op heden nooit ontvangen.
Toen wij zelf navraag deden bij het hoofdbestuur van de landelijke SGP bleek er NOOIT een advies door het hoofdbestuur te zijn afgegeven. Daarnaast was het onderzoek naar privé mails bij raadsleden onrechtmatig omdat het in strijdt met de Nederlandse wet zou zijn.