Tweede tussenrapportage

Tweede tussenrapportage

28 november 2017 Commissie 1 0

Onze vragen aan het college n.a.v. de 2e financiële  tussenrapportage.

De tweede tussenrapportage sluit met een verlies van € 9.600. Het verwachte verlies (geprognotiseerd verlies) voor het jaar 2017 is € 54.700, ondanks een hogere bijdrage van € 325.000 voor de bouwleges. Hoe kan dit? Wordt er wel goed begroot? Grote financiële tegenvallers zijn de hogere pensioenlasten voor de wethouders van € 91.000. Twee jaar geleden moest er ook al een flink bedrag gestort worden i.v.m. pensioenlasten van de wethouders. Bij de salarisverhoging van de wethouders, net na de gemeenteraadsverkiezing van 2014, (12,5 procent salarisverhoging) heeft men toch wel alle kosten voor onze wethouders in beeld gebracht?

Motie om € 100.000 beschikbaar te stellen voor verdere uitvoering aan de bijdrageregeling zonne-energie. Het bedrag wordt onttrokken uit de reserve Fonds nieuwe projecten. Onze vraag: Graag een specificatie van dat Fonds nieuwe projecten. Het is toch niet zo dat de verplaatsing van het speelbos op deze wijze in gevaar komt?

Urker Gereformeerde Partij

Jan Hakvoort
Willard Woord