UGP stelt vragen over parkeerplaatsen Oude Dorp

UGP stelt vragen over parkeerplaatsen Oude Dorp

13 februari 2018 Vragen aan het college 0

Op 8 februari 2018 verscheen er een krantenartikel in Het Urkerland met de kop: “Aantal parkeerplaatsen Oude Dorp blijft groeien”. Over dit artikel hebben wij vragen gesteld aan het college van B&W.

U weet dat wij als Urker Gereformeerde partij, maar ook andere partijen een evaluatie van het beleid inzake het parkeren in het Oude Dorp wensen.

Als Urker Gereformeerde Partij vragen wij ons of waar deze groei op is gebaseerd. Door het nieuwe parkeerbeleid zijn er immers eerst tientallen parkeerplaatsen uit het Oude Dorp verdwenen. Vroeger kon men de auto vrij parkeren in het Oude Dorp en nu is het verplicht deze te parkeren in daarvoor gemaakte parkeervakken. Het is te waarderen, dat u als college extra parkeerplaatsen realiseert, waar daar ruimte voor is. Tegelijk betekent dit nog altijd, dat er fors minder auto’s geparkeerd kunnen worden in het Oude Dorp ten opzichte van het verleden.

Bovendien maken we ons als UGP zorgen, dat er onnodig allerlei hoekjes en stukjes grond ingezet worden voor parkeerplaatsen. Wij willen graag van u weten of dit ten koste gaat van allerlei speelplekjes voor de kinderen. Kortom: gaat de uitbreiding van de parkeerplaatsen niet ten koste van de speelruimte voor de kinderen? Verder vragen wij ons af hoeveel parkeergrond u nog meer beschikbaar ziet komen. Wij zouden het op prijs stellen dat deze uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen leidt tot een snelle evaluatie in de raad van het parkeerbeleid. Wij constateren namelijk, dat met name na 18.00 uur diverse parkeerplaatsen in het Oude Dorp ongebruikt blijven.  Groei van het aantal parkeerplaatsen is dan weliswaar fijn, maar blijft met name in de avond en in de nacht onbenut.

Wij als UGP zien daarbij tegelijk een verschuiving van de parkeerproblematiek naar de parkeerterreinen buiten het Oude Dorp. Zowel op het Marktplein als bij DEL zijn de parkeerplaatsen een stuk voller geraakt.  Bij kerkdiensten – zondags en doordeweeks- of bij begrafenissen/condoleren leidt dat in sommige gevallen tot een gebrek aan beschikbare parkeerruimte. Wij willen graag met u in gesprek om te zoeken naar alternatieven. Wat de UGP betreft denken we aan bijvoorbeeld één extra parkeervergunning per huishouding voor hen, die in het Oude Dorp wonen. Op die manier zouden de extra parkeerplaatsen ook volledig benut kunnen worden.