Toch geen controle door BOA’s op zondag

Toch geen controle door BOA’s op zondag

17 februari 2018 Nieuws 0
Op dinsdag 13 februari lazen wij in Het Urkerland een bericht dat de boa’s toch vrijaf krijgen op zondagen van de Gemeente Urk. Hiernaast treft u het betreffende bericht in Het Urkerland.

Wij lazen in het Urkerland van 26 oktober 2017 dat de Buitengewoon Opsporing Ambtenaren van de gemeente Urk op zondag, ‘de dag des Heeren’ verkeerscontroles verrichten in het Oude Dorp. Dit terwijl de raad in het verleden duidelijk heeft laten weten dit in strijdt te vinden met de zondagsrust en zondagsheiliging. Zo is enkele jaren geleden in de raad besloten om de havenmeesters op zondag niet in te zetten. Wij stelden daar schriftelijke vragen over aan het college van B&W.

Schriftelijke vragen aan het college aangaande zondagsarbeid ambtenaren

Op 9 november 2017 ontvingen wij van het college een reactie op onze vragen.

“Ons beleid is heel helder. Ambtenaren van de gemeente Urk worden niet op zondag ingezet, tenzij verstoring van de rechtsorde in het geding is, of de veiligheid van mens en dier, of wanneer er sprake is van een calamiteit. In dit beleid is niets veranderd. Met name aan de veiligheid in dorpskern – gelet op de compactheid – hechten wij bijzonder grote waarde. De bewoners moeten ervan uit kunnen gaan dat de gemeentelijke overheid er alles aan doet om de veiligheid van haar inwoners te waarborgen. Dit houdt in dat – ook op zondag – hulpverleningsvoertuigen te allen tijde op alle plaatsen in de compacte dorpskern moeten kunnen komen. Waar elke seconde telt is het ongewenst dat geparkeerde auto’s de doorgang voor de hulpverleningsvoertuigen versperren.”

Antwoorden vragen parkeercontrole